tanusitvány

Épületenergetikai tanúsítás Győr-Moson-Sopron megyében

FŐOLDAL
ÁRAK
TANÁCSOK
AJÁNLAT KÉRÉS
REFERENCIA
Győr és környékén vállalom

Épületek energetikai tanúsítását.
Épületek energetikai szaktanácsadását
Költséghatékony hőszigetelési javaslatok kidolgozását

Kérdés esetén a lenti elérhetőségeken tudja velem felvenni a kapcsolatot

Kapcsolat:

E-mail:posta@eet.hu
Telefon: +36 30 6175985
Nevem : Varga Zsolt
Épületenergetikai tanúsító

További weboldalaim:
www.eet.hu
www.epuletenergetikaitanusitas.eu


tanusítvány

Mi is az energiatanúsítvány?

Az energiatanúsítvány tulajdonképpen a vevők érdekét szolgáló tájékoztató dokumentum, ami energia fogyasztás szempontjából segít eligazodni az ingatlanpiacon. Az energiatanúsítvány a háztartási berendezések címkézéséhez hasonlóan már ismert, színes ábrán mutatja meg, hogy lakásunk AA++ -tól JJ-ig milyen energia kategóriába esik; mennyire energiatakarékos vagy éppen ellenkezőleg, mennyire rossz az energiafelhasználása.

Energetika skála

2015-12-31– ig. 10 kategória szerepelt a színes ábrán t A+ -tól I kategóriáig

Energetika skála

2016-01-01–től 12 kategória szerepelt a színes ábrán t AA++ -tól JJ kategóriáig


Előzmények

Statisztikai adatok bizonyítják, hogy az európai országok energiafogyasztásának 45–50%-a az épületek létesítésére és üzemeltetésére fordítódik, vagyis az energiafelhasználás és a fenntartható fejlődés szempontjából ez a legkritikusabb és legfontosabb szektor.Ennek értelmében, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében, az Európai Parlament és aTanács kiadta az épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91/ EK direktívát, amely kötelezően előírja a tagállamok részére, hogy léptessék hatályba mindazokat a belső szabályokat,amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvben megfogalmazott követelmények legkésőbb 2006. január 4-ig hatályba lépjenek Az energiafelhasználásunk több mint 40%-át fordítjuk az épületek fűtésére és hűtésére. Az uniós irányelvnek és a hazai szabályozásnak célja, hogy csökkenjen az energiafogyasztás és ezzel együtt javuljon a környezet állapota. A tanúsítvány egy olyan új eszköz, amely racionálisabb energiafelhasználásra ösztönöz.

Energetikai tanúsítást ezekben az esetekben kell elkészíteni

Az épület energetikai jellemzőit a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálybalépését követően indult eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni, a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet előírásai szerint) a) új épület építése; b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy egy évet meghaladó bérbeadása esetén 2011. december 31-ig önkéntes. c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Energetikai tanúsítványt nem kell készíteni ha

Ha az épület 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű. Tehát egy 49 m2 hasznos alapterületű önálló házra nem kell, de egy társasházban ahol több lakás is van kell, mivel a társasház hasznos alapterülete meghaladja az 50 m2. illetve évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre, a) felvonulási épületre, b) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre, c)hitéleti célra használt épületre, a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen létesített építményre, a nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre, az ipari épületre, ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki, a sátorszerkezetre, a sajátos építményfajtákra, illetve annak tervezésére.

Mennyi ideig érvényes a tanúsítvány?

A tanúsítvány 10 évig érvényes. Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni. 2016. január 1-je előtt kiállított és feltöltött tanúsítványok esetén egy számítógépes algoritmusok segítségével pótlapot generál a 2016. január 1-jén hatályba lépő követelményszintnek megfelelően, Ez elektronikus formában, díjmentesen igényelhető .

Mi alapján történik az épületek energetikai osztályba sorolása?

2015-12-31 –ig az energetikai minőséget minden esetben a vizsgált épület összesített energetikai mutatójának és a geometriai méreteivel valamint a rendeltetésével azonos, a minimumkövetelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként szolgáló épület, összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával kell jellemezni. A vizsgált épület összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke. Az így kapott érték alapján kerül besorolásra a vizsgált épület, az alábbi táblázat szerint. Az energetikai besorolást az alapján végzik, hogy az épületre kiszámított tényleges energiafogyasztása hány százaléka az előírt követelménynek. Az épületeket és lakásokat 10 osztályba sorolták be. 2016-01-01 –től Az épületeket és lakásokat 12 osztályba sorolták be. A geometriai méretével kapcsolatos felület térfogat arány az összesített energetikai jellemzőbe már nem számít bele, 100 kWh/m2a referencia érték, amihez viszonyítjuk az épület ék! BB vagy jobb besorolás alapfeltétele, hogy a felhasznált megújuló energia arányának el kell érni a 25%-ot.

A 176/2008. Kormányrendelet alapján az energetikai minősítési osztályok a 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosította

Energetika skálaA Mérnök Kamarai számom:
08-6685

Az épületek energetikai tanúsítását csak az végezhet aki az Émer. előírásai szerint sikeres vizsgát tesz. Teljesíti az épületenergetikai ismereteket tartalmazó jogosultsági vizsgát. E szabály alól felmentés nem adható. A Magyar Mérnöki Kamara weblapján a névjegyzékben ezt bár ki ellenőrizheti. A következő linken.
http://www.mmk.hu/